LäkarPatrullen rekryterar  
 läkare till svensk hälso- och sjukvård.   

Rekrytering  

LäkarPatrullen arbetar utifrån ett holistiskt synsätt där vi rekryterar framförallt specialistläkare från Sverige och Europa till fasta tjänster i Sverige, Norge och Danmark.
- Vi bygger upp trygga och hållbara internationella rekryteringar genom vårt koncept, welcome family, där vi tar hand om allt som berör en flytt för läkaren och dennes familj. 
- Dessutom satsar vi på mentorer till läkarna.
Hållbar rekrytering är ett ledord.

Svenska språket  

Socialstyrelsen har ett språkkrav för att för att du som läkare skall få svensk legitimation. Vi ombesörjer kurser där deltagarna snabbt och säkert når rätt nivå.

   LäkarPatrullen      

Vi söker specialistläkare inom olika yrkesgrupper såsom ;

- radiologer 
- psykologer
- allmänläkare
- etc.

    Läkarlicens     

Om du utbildat dig i ett annat EU land, behövs inte någon ytterligare certifiering för att få Svensk licens från Socialstyrelsen.
 

Welcome family

Syftet med funktionen är att vara ett stöd för distans- och utlandsrekryterade läkare med familjer och att introducera dem i det svenska samhällssystemet och det sociala livet.
– Det är många utmaningar som man ställs inför när man flyttar till ett nytt land eller stad. Vi hjälper till med att exempelvis ordna ett bra boende, skapa kontakter med myndigheter, öppna bankkonto och att se till att barn och medföljande också får en trygg och bra start, oavsett var i landet.
Läs mer!

Kvalitetssäkrade

Genom kvalitetssäkring och tester säkerställer vi att ni som vårdgivare får förväntad kompetens på er kravprofil. 

  Intresseanmälan  
 Läkare