1. Att arbeta i Sverige...

- Det är en positiv arbetsmiljö med mycket utrymme, mycket bra organisation med väldigt hög kompetensnivå.
- Goda möjligheter till fortbildning. 

2. Welcom family
 

Syftet med funktionen är att vara ett stöd för distans- och utlandsrekryterade läkare med familjer och att introducera dem i det svenska samhällssystemet och det sociala livet.
– Det är många utmaningar som man ställs inför när man flyttar till ett nytt land eller stad. Vi hjälper till med att exempelvis ordna ett bra boende, skapa kontakter med myndigheter, öppna bankkonto och att se till att barn och medföljande också får en trygg och bra start, oavsett var i landet.

3. Livskvalitet
 

Sverige är ett relativt glest befolkat land. För riket gäller 20 personer per km2 (Tyskland 200 km2) men regionalt varierar befolkningstätheten mycket. Tillgången till naturen är en självklarhet för svenskarna. Sverige erbjuder genom allemansrätten nästa alla typer av natur; skärgård, skog, fjäll, tundra, sjöar, oftas nästan utanför stugknuten.

4. International doctors experience

Working as a doctor in Sweden generally means a significantly lower pressure, more time for your patients, no pressure from insurers and we put quality in focus. In addition, there are a lot of things you can do in your spare time if you like to relax, sport , outdoor, culture or societies.

  Språkutbildning 
 Vad gäller?   

Svenska för vårdpersonal kan ske antigen via LäkarPatrullen via samarbetspartners alternativt via Landstingets försorg.

VI ERBJUDER även en intensivkurs för den rekryterades partner och barn i skolåldern och barnomsorg vid behov.
Steg 1: 

Utbildningen inleds med en förberedande deltidsutbildning på distans under 12 veckor som kräver minimum 7 timmars studier i veckan.
Steg 2: 
Under 17 veckor intensivutbildas sedan deltagarna i svenska, sjukvårdssvenska, svensk sjukvård och svenskt samhällsliv. Kursen är mycket intensiv och bedrivs i små grupper med högst tolv deltagare. Målet är att nå nivå C1 enligt Socialstyrelsens språkkrav.
Steg 3: 
Efter cirka 6 månader ges en kurs i författnings­kunskap för läkare. Den första delen av kursen ges on‑line och sedan följer två dagars föreläsningar med fördjupningar och falldiskussioner.
Prov:
Därefter gör man TISUS provet, se www.su.se/svefler/tisus. Ett behörighetsgivande intyg enligt Socialstyrelsens krav.