Welcome family


 

Welcome family
Syftet med funktionen är att vara ett stöd för distans- och utlandsrekryterade läkare med familjer och att introducera dem i det svenska samhällssystemet och det sociala livet.
– Det är många utmaningar som man ställs inför när man flyttar till ett nytt land eller stad. Vi hjälper till med att exempelvis ordna ett bra boende, skapa kontakter med myndigheter, öppna bankkonto och att se till att barn och medföljande också får en trygg och bra start, oavsett var i landet.
Det handlar om att skapa hållbara rekryteringar.
– Att rekrytera är en sak, men att få utländska specialistläkare att trivas och vilja stanna på ett svenskt sjukhus är en annan sak. Vården är så pressad idag och chefer har i regel fullt upp med den dagliga verksamheten. Här kan vi hjälpa till med olika praktiska frågor. Vi ser även till så att de deltar i sociala aktiviteter, skapar nätverk och ser till att enskilda läkare och familjer kan känna en större trygghet och delaktighet. 
Vi avser att tillsätta en mentor som kan läkarens hemspråk.